Lawan Lapar

Lawan Lapar percaya bahawa setiap rakyat Malaysia berhak mendapat akses selamat kepada makanan segar, berpatutan dan sihat. Walaubagaimanapun, Malaysia menghadapi cabaran dalam menyediakan makanan berkhasiat kepada semua rakyatnya.

Inisiatif Lawan Lapar bertujuan untuk menangani masalah bekalan makanan dan bekalan makanan secara holistik daripada pengeluar kepada pengguna.

Latihan undang-undang untuk Petani dan Nelayan di Perak

Latihan undang-undang Lawan Lapar bertujuan untuk melengkapkan petani dengan pengetahuan dan keupayaan untuk menentang penindasan kerajaan dalam mencari rezeki untuk semua rakyat Malaysia.

Memperjuangkan Perubahan di Peringkat Negeri dan Persekutuan

Dengan penindasan sistemik yang berleluasa terhadap petani menjadi isu yang berterusan, Lawan Lapar berhasrat untuk membawa suara petani terus kepada kerajaan melalui kempen advokasi strategik yang bertujuan untuk menegakkan hak mereka.

Mewujudkan Pusat Sumber Pertanian Bandar

Lawan Lapar menyasarkan untuk memastikan penduduk bandar terus mendapat akses kepada makanan berkhasiat dan sihat dengan mempromosikan budaya pertanian bandar terutamanya di kawasan kos rendah dan berkepadatan tinggi di Kuala Lumpur.