Lawan Lapar

Dengan penindasan sistemik yang meluas terhadap komuniti pengeluar makanan Malaysia yang sering berterusan, Lawan Lapar bertujuan untuk membawa suara para petani secara langsung kepada kerajaan melalui kempen advokasi strategik yang bertujuan untuk menegakkan hak-hak mereka.

MENYOKONG PETANI PERAK YANG BERHADAPAN DENGAN PENGUSIRAN

15 Mei 2023

Lawan Lapar telah menyokong upacara penyerahan memorandum yang dianjurkan oleh Gabungan Petani Perak, bersama dengan Parti Sosialis Malaysia mengenai pengambilan tanah yang tidak adil dan pengusiran petani kecil di Perak. Sebuah memorandum telah berjaya diserahkan kepada Menteri Besar Perak. Lawan Lapar menyokong dengan mendokumentasikan dan menceritakan kisah petani kecil serta dengan membina rangkaian solidariti untuk memperluaskan advokasi keterjaminan makanan ke peringkat persekutuan.