Lawan Lapar

Malaysia menghadapi krisis keterjaminan makanan dan komuniti pengeluar makanan kita menghadapi halangan sistemik daripada pihak kerajaan serta kekurangan sokongan secara keseluruhan

kredit

Penerbit Eksekutif
Ian Yee

Penerbit Bersama
Nicholas Yap
Clarissa Say

Rekagrafik
Husna Ab Rahman

Penghargaan
Dr Michael Jeyakumar Devaraj
Tharma Pillai